Als je hoogbegaafd bent, kun je makkelijker en sneller leren –  maar aansluiten bij een groep, je op je gemak voelen in een klas, of het vinden van vrienden kan soms juist moeilijker zijn.

Als je sneller denkt dan de meeste anderen om je heen, je snel het overzicht hebt over een situatie en op jonge leeftijd al de consequenties inziet van je gedrag – dan reageer je anders dan anderen zouden verwachten.

Als je een aangepast programma volgt op school, of extra vakken volgt, of als je uitblinkt in een bepaalde activiteit – dan val je op. 

Het grootste probleem van veel hoogbegaafde kinderen en jongeren is dat ze opvallen omdat ze anders denken en andere interesses hebben dan hun leeftijdsgenoten.

Vaak willen ze juist niet opvallen, niet anders zijn dan anderen, maar opgaan in de groep.

Als dit niet lukt, worden ze onzeker, hun zelfvertrouwen neemt af en ze proberen ofwel zo min mogelijk op te vallen ofwel de clown uit te hangen.

Hoogbegaafd zijn betekent niet alleen een hoog IQ, maar veelal ook dat je talent hebt op een of meerdere gebieden.

Dit talent zou je zelfvertrouwen moeten geven en je moeten stimuleren om je doelen te bereiken.

Als je hiervan juist onzeker wordt en je daardoor je gedrag gaat veranderen – omdat je denkt dat je anders niet geaccepteerd zal worden – dan verandert ook je zelfbeeld.

Veel hoogbegaafde kinderen en jongeren durven zichzelf niet te zijn en sommige schamen zich zelfs voor hun capaciteiten. Dit heeft tot gevolg: weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en een gebrek aan motivatie.

Deze kinderen en jongeren wil ik graag begeleiden om sterker, zelfverzekerder, realistischer en vooral gelukkiger te worden.

De psychologische begeleiding

De begeleiding die ik aanbied is met name gericht op het herwinnen van het zelfvertrouwen en het bereiken van zelfacceptatie. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan persoonlijke motivatie en het ontwikkelen van een creatieve manier in het omgaan met anderen en het aansluiten bij anderen. Hierbij ligt de focus bij het jezelf durven zijn en ruimte krijgen om je talenten te ontwikkelen.

Om dit te bereiken bied ik hoogbegaafde kinderen en jongeren een kortdurende begeleiding met een directieve aanpak, vanuit de cognitieve gedragstherapie.
Daarnaast geef ik (indien gewenst) opvoedingsondersteuning aan ouders.